Et teoretisk studie om at forstå og behandle med metakognitiv terapi af Adrian Wells

Titel: “Breaking the Cybernetic Code: Understanding and Treating the Human”

Kilde/ Link: Front. Psychol., 12 December 2019 |

Forfatter: Adrian Wells

Den selvregulerende eksekutive funktion (S-REF) model forklarer, hvilken rolle strategisk procession og metakognition spiller i psykisk lidelse, og havde stor indflydelse på udviklingen af Metakognitiv Terapi.

Modellen identificerer en universel form for vedvarende negativ processering kaldet Cognitive Attentional Syndrome (CAS), indebærende bekymring, rumination og trusselsmonitorering i udviklingen af psyksisk lidelse. CAS er forbundet med dysfunktionelle metakognitioner, der inkluderer antagelser og kognitions-reguleringsplaner. I dette studie, udvides det teoretiske fundament til at understøtte videre forskning i mekanismer, der forbinder metakognition med kognitionsregulering og effektiv behandling.

Wells fremviser et metakognitivt kontrolsystem (MCS) i S-REF modellen, der kan adskilles fra kognition og er sammensat af mange strukturer, information og processer. MSC monitorerer og kontrollerer aktiviteten i det kognitive system og regulerer de neurale netværks adfærd, hvis aktiviteter afgør måden kognition bliver oplevet. Metakognition information er involveret i reguleringen af processer, der inkluderer metakognitive antagelser, metakognitive procedurale kommandoer og mere flygtig kybernetisk kode. Separation af det kognitive og metakognitive system og fremvisning af deres relation har store implikationer for, hvad der skal gøre i terapi og hvordan det skal gøres. Dette studie konkluderer, ved hjælp af en dybdegående undersøgelse af metoder, der styrker det psykologiske fundament i psykoterapi og bidrager til at forstå og applicere metakognitiv terapi i særdeleshed. Slutteligt diskuteres begrænsninger ved modellen og implikationer for fremtidig forskning i selv-bevidsthed, selv-regulering og metakognition.