Pilotstudie viser lovende resultater for metakognitiv terapi til patienter med kronisk depressiv lidelse

“A comparison of Metacognitive Therapy in Current Versus Persistent Depressive Disorder – A Pilot Outpatient Study”

Lotta Winter, Julia Gottschalk, Janina Nielsen, Adrian Wells, Ulrich Schweiger og Kai G. Kahl.

Læs hele artiklen: Front. Psychol., 06 August 2019 |

Metakognitiv terapi (MCT) er en moderne tilgang som har demonstreret effekt i behandling af svær depressiv lidelse (MDD). Behandlingen er rettet mod at modificere tænkningsstile som rumination og bekymring og deres underliggende metakognitive antagelser, som har vist sig at være involverede i igangsættelsen og vedligeholdelsen af MDD. Forfatternes hypotese er, at metakognitiv terapi ligeledes vil være effektiv i behandling af vedvarende/kronisk depressiv lidelse (PDD).

Tredive depressive patienter (15 MDD; 15 PDD) var inkluderet i studiet. Patienter i begge grupper var sammenlignelige i depressionsgrad og sociodemografiske karakteristika, men PDD var associeret med flere foregående behandlingsforløb. Metakognitiv Terapi blev administreret af trænede psykoterapeuter i en periode på gennemsnitligt 16 uger.

Resultatet var en signifikant forbedring hos begge grupper, og sammenlignelige tilbagefaldsrater ved endt terapiforløb samt ved 6. måneders opfølgning. Herudover blev der i begge grupper observeret signifikant og sammenlignelige forbedring af rumination, dysfunktionelle metakognitioner og angstsymptomer.

Studiet er begrænset af den lille prøvestørrelse samt at der ikke er en uafhængig kontrol gruppe. Der er ikke kontrolleret for effekten af den terapeutiske alliance. Kvaliteten af måden der er foretaget depressionsmålinger kunne være højere.

Studiet konkluderer, at metakognitiv terapi kan anvendes i behandling af PDD med succes. De observerede resultater for PDD gruppen var sammenlignelige med resultaterne hos patienter med MDD. Der er behov for studier af større patientgrupper samt et randomiseret design med kontrolgruppe for at bekræfte disse lovende fund. Læs studiet i sin helhed ved at klikke her.