Behandling af alkoholisme med metakognitiv terapi

Kilde: Front. Psychol., 19 December 2018 |

Titel: “Metacognitive Therapy for Alcohol Use Disorder: A Systematic Case Series”

Forfattere: Gabriele Caselli, Francesca Martino, Marcantonio M. Spada og Adrian Wells

Alkoholisme (Alcohol Use Disorder, AUD) er en svækkende lidelse med alvorlige konsekvenser for ens helbred og psykosociale funktion. Den mest effektive psykologiske behandling for AUD fremviser moderat effekt og det er fortsat ofte set, at klienten vender tilbage til at misbruge alkohol efter endt behandling. Formålet med dette studie er at evaluere metakognitiv terapi (MCT) som behandling af alkoholisme. 5 klienter blev behandlet vha. et ikke-sideløbende baseline design med opfølgning efter 3 og 6 måneder. Hver klient modtog 12 gange 60 minutters MCT sessioner. Efterfølgende demonstrere alle klienter signifikante og klinisk betydelige reduktioner i deres ugentlige alkoholindtag og i antallet af episoder, hvor klienterne drak store mængder alkohol, og disse forbedringer var i næsten alle tilfælde vedvarende ved opfølgningsmøderne. Klienternes metakognitive antagelser, en sekundær effekt, var også signifikant forandret. Fundene bevidner at MCT har en positiv effekt som behandlingsform for AUD, og der er god grund til at udforske MCT som behandling af misbrugsadfærd.