Hvordan bekymring og metakognitioner kan forudsige angstsymptomer

Titel: “Worry and Metacognitions as Predictors of Anxiety Symptoms: A Prospective Study”. Kilde: Front. Psychol., 31 May 2017 |

Forfattere: Truls Ryum, Leif E. O. Kennair, Odin Hjemdal, Roger Hagen, Joar Ø. Halvorsen og Stian Solem.

Både bekymring og metakognitive antagelser har vist sig at være relateret til udvikling af angst, men metakognitiv teori (Wells and Matthews, 1994; Wells, 2009) fremsætter at metakognitive antagelser kan spille en mere prominent rolle. Formålet med dette studie var at undersøge, hvorvidt bekymring og metakognitive antagelser – eller interaktionen mellem bekymring og metakognitive antagelser – bedst forudså udvikling af angst over tid ved hjælp af et længdesnitsundersøgelses design. 190 Studerende var vurderet ift; bekymring (PSWQ), metakognitive antagelser (MCQ-30) og angst (BAI) på tre tidspunkter over en periode på 7 måneder. Analyse afslørede at både bekymring og metakognitive antagelser forudså udvikling af angst uafhængigt af hinanden – med ingen indikation af en interaktionseffekt (PSWQ*MCQ-30). Hertil viste analyse af MCQ-30 subskalaer, at negative metakognitive antagelser lader til at være særligt vigtige i udvikling af angst. Skønt køn var korreleret med bekymring, så forudsagde køn angst i højere grad end bekymring. Resultaterne antyder at både bekymring og metakognitive antagelser spiller en prominent rolle i udvikling af angst.