Hvordan metakognitive antagelser og opmærksomhedskontrol spiller ind på angstsymptomerne hos børn med og uden angstlidelser.

Kilde: Front. Psychol., 07 June 2019 |

Titel: “Modeling the Relationship Between Metacognitive Beliefs, Attention Control and Symptoms in Children With and Without Anxiety Disorders: A Test of the S-REF Model”

Forfattere: Marie-Louise Reinholdt-Dunne, Andreas Blicher, Henrik Nordahl, Nicoline Normann, Barbara Hoff Esbjørn og Adrian Wells.

I den metakognitive model er nøglemekanismere; opmærksomhedskontrol og metakognitive antagelser, idet de bidrager til psykisk lidelse. Formålet med dette studie er at undersøge, hvorledes disse mekanismer bidrager til angst- og depressionssymptomer hos børn med angstlidelser og børn uden angstlidelser (kontrolgruppen). I studiet indgik 351 børn (169 børn diagnosticeret med en primær angstlidelse og 182 uden) i alderen 7-14 år, som alle udfyldte spørgeskemaer vedrørende symptomer, opmærksomhedskontrol og metakognitive antagelser. Børnene med angstlidelse rapporterede signifikant højere angstniveauer, lavere opmærksomhedskontrol og højere uhensigtsmæssige metakognitive antagelser end kontrolgruppen. På tværs af grupper fandt man at lav opmærksomhedskontrol og højere uhensigtsmæssige metakognitive antagelser var associeret med stærkere angstsymptomer, samt at metakognitioner var negativt associeret med opmærksomhedskontrol. Domæner af opmærksomhedskontrol og metakognitioner understøttede unikke variationer i symptomerne når disse blev indskrevet i den samme model inden for grupperne, og der fandtes en interaktionseffekt mellem metakognitiver og opmærksomhedskontrol i kontrolgruppen som forklarede yderligere variation i symptomer. Fundene er sammenlignelige med forudsætningerne for den metakognitive model: Metakognitive antagelser og individuelle differencer i selvrapporteret opmærksomhedskontrol bidrager begge til psykisk dysfunktion hos børn – og metakognitive antagelser lader til at være den stærkeste faktor.