Metakognitiv terapi er velegnet til klienter med stærk komorbiditet – fx sideløbende angst og depression.

Titel: “Metacognitive Therapy for comorbid Anxiety Disorders: A Case Study”. Kilde:Front. Psychol., 30 September 2016 |

Forfattere: Sverre U. Johnson og Asle Hoffart.

Studiet har til formål at evaluere generisk metakognitiv terapi (MCT) som behandling af en klient med stærk komobid angst, som tidligere har været behandlet med diagnose-specifik klassisk kognitiv terapi (CBT) uden signifikant effekt. Traditionelt set har CBT anlagt en diagnosespecifik tilgang, men denne tilgang er muligvis mindre vellykket i behandling af komorbide klienter. For at adressere komorbiditet, er der fremkommet nye transdiagnostiske behandlingesmodeller. Dette case-studie anvender et AB-design med gentagne vurderinger ved hver terapisession samt et 1-årigt opfølgnings- og vurderingsmøde for at evaluere effektiviteten af MCT. Efter 8 sessioner MCT sås en signifikant mindskelse i angst- og depressionssymptomer samt tab af diagnosestatus. Udbytte af terapien var vedvarende ved 1-års vurderingen. Den generiske MCT model viser sig lovende til behandling af stærkt komorbide ængstelige og depressive klienter.