Metakognitiv terapi til behandling af tre repræsentationer af social angst

Titel: “Metacognitive Therapy for Social Anxiety Disorder: An A-B Replication Series Across Social Anxiety Subtypes”

Forfattere: Henrik Nordahl og Adrian Wells

Kilde/link: Front. Psychol., 12 April 2018 |

Vanligvis behandles social angst (SAD) med kognitiv adfærdsterapi (CBT). Ifølge den metakognitive model, kan faktorer, der fremhæves i CBT, bidrage til den primære årsag til lidelsen. Metakognitiv terapi (MCT) er målrettet mod den vedholdende tænkningsstil kaldet Cognitive Attentional Syndrome (CAS) og dens underliggende metakognitive antagelser (antagelser om kognition).

Dette studie har til formål at udforske effekten af generisk MCT i behandling af SAD. Behandlingsrelateret effekt var evalueret ved hjælp et direkte replikeret single-case design (A-B) bestående af tre patienter med forskellige subtyper af SAD; performance, generaliseret og generaliseret plus ængstelig personlighedsforstyrrelse, der repræsenterede stigende grad/kompleksitet af SAD.

Alle patienter responderede på behandlingen og opnåede betragtelig symptomreduktion, som hovedsageligt viste sig vedholdende ved opfølgning 6. måneder efter endt behandling.

Metakognitiv terapi fremstår som en passende behandling og var associeret med positive resultater hos patienter med forskellige repræsentationer af SAD. Læs studiet i sin helhed ved at klikke her.