Vi kan forebygge depression hos unge ved at forandre deres forældres positive metakognitive antagelser om rumination

Titel: “Parental Factors Associated with Rumination Related Metacognitive Beliefs in Adolescence” Kilde: Front. Psychol., 10 April 2017 |

Forfattere: Ka-wai Chow og Barbara C. Y. Lo

Et stigende antal forskningsstudier foreslår, at metakognition er associeret med individers mentale helbred. Mere specifikt, at metakognitive antagelser omkring rumination er afgørende for igangsættelse og vedligeholdelse af depression ifølge den metakognitive depressionsmodel. Dette studie er rettet mod at udforske, hvorledes forældres metakognitive antagelser og forældrekarakteristika er associeret med rumination relaterede metakognitive antagelser hos unge. 85 sæt forælder og ung blev inviteret til at udfylde spørgeskemaer vedrørende deres metakognitive antagelser omkring rumination fulgt af en vanskelige problem-opgave, hvor interaktionsmønstre mellem forælder-ung dyaden blev filmet for at udforske forældrestilen. Resultatet viste, at en signifikant association mellem forælderens og den unges positive metakognitive antagelser omkring rumination. Herudover var forældres negativitet signifikant associeret med den unges positive metakognitive antagelser om rumination. Overinvolvering fra forælderens side var marginalt associeret med den unges negative metakognitive antagelser om rumination. Fundene understregede associationen mellem forældrefaktorer og unges metakognitive antagelser om rumination. Slutteligt diskuteres, hvordan dette kan have implikationer for forebyggelse af depression hos unge.