MCT MasterClass 2019-2021 København

MCT Institute starter endnu e​n 2-årig MasterClass uddannelse i København. Formålet med mesterklassen er, at tilbyde højt niveau af træning i metakognitiv terapi for psykologer og specialister, som ønsker at opbygge et højt niveau af MCT-kompetencer.

Træningsprogrammet er arrangeret af Metacognitive Therapy Institute i Manchester og MCT-Institute Danish Branch.​

​​

Ansvarlige fo​r programmet og primære undervisere er ingen ringere end metodens ophavsmand Professor Dr. Adrial Wells fra Manchester Universitet og Dr. Hans Nordahl fra Trondheim Universitet. Supervisorer er alle erfarne kliniske psykologer, og som er eksperter i Metakognitive Terapi.

Træningsprogram​met vil køre over 2019 (2 workshops), 2020 (4 workshops) og 2021 (2 workshops). Alle afholdes centralt i København. Der vil være individuel supervision på egne sager på jævnlig basis. Du vil lære at anvende MCT på en række psykiske lidelser som angst, depression, personlighedsforstyrrelser og psykotiske symptomer.

Alle deltagere skal mindst deltage i 6 ​workshops over 2 år og for at opnå beståelse skal man desuden aflevere og bestå 10 supervisionslogs og en videooptagelse af en MCT-session.

Læs mere om uddannelsen her:

Om MCT-institute

Formålet med MCT-Institute Danish Branch er at tilvejebringe viden om metakognitiv terapi (MCT) i Danmark.
Her på siden kan du blive klogere på, hvad metakognitiv terapi er, og hvilke psykiske lidelser MCT især er effektivt imod.

kontaktoplysninger