Masterclass

Velkommen til MCT Master-class-træningsprogram. Vi har med stor succes uddannet over 250 udøvere i MCT i over 10 lande. MCT Master-class efterstræber at tilvejebringe højaktuel uddannelse for klinikere eller specialister i at udvikle et højt kompetenceniveau indenfor MCT. Træningsprogrammet er arrangeret af det Metakognitive Institut i Manchester og Trondheim. Prof. Adrian Wells og prof. Hans M. Nordahl varetager programmet. Herudover varetager vores søsterorganisation i Storbritannien supervision og forvaltning af uddannelsen. Alle supervisorer er erfarne kliniske psykologer der alle er uddannet i MCT og arbejder som klinikere og supervisorer i helbreds- og akademiske kontekster.

Betingelser

Deltagelse og bedømmelse: Alle deltagere skal være nærværende på mindst seks workshops for at modtage et deltagelsesbevis. Herudover skal hver deltager indlevere en videooptagelse af en MCT-session midtvejs i træningsforløbet som bruges til evaluering og feedback. Evalueringen foretages af din tildelte makker ud fra en kompetence-vurderingsskala. Deltagere forventes også at deltage i gruppesupervisionssessioner med ekspertsupervisorer, der holdes på træningsworkshoppene. Det er et kursuskrav at deltagere indleverer minimum 10 gennemførte skriftlige supervisionslogs. Disse skal leve op til minimumstandarderne før deltageren kan modtage et level 1 diplom.

To niveauer af godkendelse er mulig som afsluttende bevis for deltagelse. For deltagere der ikke møder kravene om det påkrævede minimum for supervision, men som ellers lever op til kursets øvrige krav tildeles et deltagerbevis (‘certificate of attendance’). Det fulde bevis er et level 1 diplom, der tildeles de deltagere, der lever op til alle kursuskrav og den påkrævede supervision. Tildelingen af diplomet medfører kvalifikation til MCT-I registrering og anvendelsen af en beskyttet titel. Tildelingen kvalificerer yderligere deltagere til højere level træning.

Takster: Pris for deltagelse er 40.865kr (GBP 4950) for hele programmet. Dette inkluderer workshops, supervision, redskaber, handouts og materiale, der uddeles ved uddannelsesstedet. Uddannelsen kan betales over to eller flere omgange. 

Etisk opførsel: Alle deltagere påkræves at være yderst opmærksomme på de etiske kodekser for udførelse under deres træning. Videoen om klienter, der deles med andre terapeuter undervejs i uddannelsen må behandles ansvarligt og med passende hensyn. Klientrelateret materiale er fortroligt og må ikke videreformidles til andre personer. Tavshedspligt og klienters anonymitet må til enhver tid overholdes. Enhver overtrædelse af disse krav eller anden professionel embedsmisbrug vil føre til ophævelse af kandidatens uddannelse indenfor MCT Masterclass.

Anden information

Tidspunkter for undervisning og supervision: Undervisningen løber som udgangspunkt fra kl. 10.00 til kl. 17.00 på dag 1 i workshoppen og fra 9.00 til 16.00 på dag 2 i workshoppen. 

Information om booking: Du kan selv booke din rejse og ophold. Vores organisator kan give dig information omkring hoteller og adgangen til uddannelsessted mm.

Feedback vurdering: Vi bestræber os på løbende at forbedre træning til at møde deltagernes læringsbehov. For at opnå dette beder vi normalt deltagere om at udfylde MCT-I feedback formularer ved afslutning af workshopforløbet.

Udgifter: udgifter forbundet med rejse og ophold og nogle frokoster og drikkevarer dækkes af deltageren selv. Mere information om dette fås hos vores organisator.

Andre betingelser: Præsentationer foregår på engelsk både mundtligt og skriftligt, så gode engelskkundskaber påkræves. Det forventes at du agerer i overensstemmelse med kravene fra MCT-Institute. Du vil udføre evidensbaseret behandling MCT, bidrage til forebyggelsen af psykiske lidelser og være aktiv i professionelle sammenhænge ved at kommunikerer og dele viden du har lært gennem MCT praksis og forskning.

Internetadresse

Den bedste måde at tilgå litteratur og testmateriale er gennem internetlinket: www.mct-institute.com

Sprog

MCT Masterclass er et internationalt træningsprogram, så det officielle sprog for uddannelse og supervision er engelsk.

Hvordan og hvornår skal du ansøge

For at være kvalificeret til dette kursus skal du være terapeut og behandle klienter undervejs i programmets forløb.

For at ansøge om deltagelse kan du vedhæfte dit CV (max. 3 sider) med en beskrivelse af din kliniske erfaring og kontaktinformation. Ansøgningen bedes sendes på email til Dr. Hans M. Nordahl (hmor-n@online.no)