Metakognitiv Terapi

Ny banebrydende forskning viser at metakognitiv terapi behandler depression og angst med større effekt end kognitiv adfærdsterapi. Se mere her.

​En ny psykologisk behandlingsmetode overfor psykiske lidelser

Metakognitiv terapi (MCT) er en ny psykologisk behandlingsmetode overfor psykiske lidelser. Metoden er baseret på en specifik teori om årsagerne til psykiske lidelser, hvor psykiske lidelser menes at være kendetegnet af et såkaldt kognitivt opmærksomhedssyndrom (CAS) bestående af bekymringer, spekulationer og grublerier, fiksering af opmærksomhed på trussel og negative følelser, og fejlslåen coping adfærd, der giver bagslag og forværrer problemerne.

Denne uheldige ændring i tankemønstre og opmærksomhedsmønstre skyldes metakognitioner – programmer i hjernen om hvordan den skal bearbejde information – og den metakognitive terapeut bestræber sig på at fjerne CAS ved at hjælpe klienterne til at udvikle nye måder at kontrollere deres opmærksomhed på, nye måder at forholde sig til sine negative tanker på, og ved at ændre de metakognitive overbevisninger – tanker om tanker – der giver anledning til de uheldige tankemønstre og opmærksomhedsmønstre.

Der findes i dag forskellige metakognitive behandlingsmanualer for følgende lidelser:metakognitiv-terapi

  • Depression
  • Social angst (SAD)
  • Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD)
  • Generaliseret angstlidelse (GAD)
  • Posttraumatisk stresstilstand (PTSD)

 

 

Den teoretiske model bag MCT er bakket godt op af videnskabelige undersøgelser, mens der efterhånden er ved at opstå flere og flere solide videnskabelige beviser for metodens effekt overfor de forskellige lidelser, selv om det stadig er nødvendigt med flere kontrollerede studier.​

Kom i metakognitiv terapi ved at udfylde kontaktformular.​​