Psykiske lidelser

Metakognitiv terapi og diverse psykiske lidelser​

Der findes i dag forskellige metakognitive behandlingsmanualer for følgende lidelser:

Depression

​Omkring 15% af alle mennesker på et eller andet tidspunkt i livet kommer til at lide af depression. MCT mod depression er baseret på den idé, at depression bliver vedligeholdt af uhensigtsmæssige og nærmest ukontrollerbare tankemønstre, domineret af grublerier og overdreven selvfokuseret opmærksomhed mod tanker og følelser.

Læs mere om MCT mod depression

Generaliseret angst (GAD)

Bekymringer er en kæde af negative tanker og overbevisninger. Metakognitiv terapi mod GAD er kortvarig og består af at identificere og udfordre underliggende overbevisninger om bekymringer og at lære nye og mere effektive måder at forholde sig til negative tanker på. Denne behandlingsform har vist sig at føre til forbedringsrater på 70-80%.

Læs mere om MCT mod generaliseret angst

Obesessiv-kompulsiv lidelse (OCD)

Metakognitiv terapi mod obesessiv-kompulsiv lidelse fokuserer på de overbevisninger, som personen, der lider af OCD, har om betydningen og meningen med obsessioner og kompulsioner. Behandlingen fokuserer også på at udvikle nye fleksible måder at opleve obsessioner på, som nedsætter deres subjektive betydning og den lidelse, de forårsager.

Læs mere om MCT mod obesessiv-kompulsiv lidelse

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Metakognitiv terapi mod obesessiv-kompulsiv lidelse fokuserer på de overbevisninger, som personen, der lider af OCD, har om betydningen og meningen med obsessioner og kompulsioner. Behandlingen fokuserer også på at udvikle nye fleksible måder at opleve obsessioner på, som nedsætter deres subjektive betydning og den lidelse, de forårsager.

Læs mere om MCT mod posttraumatisk stresslidelse

Social angst (SAD)

Metakognitiv terapi mod obesessiv-kompulsiv lidelse fokuserer på de overbevisninger, som personen, der lider af OCD, har om betydningen og meningen med obsessioner og kompulsioner. Behandlingen fokuserer også på at udvikle nye fleksible måder at opleve obsessioner på, som nedsætter deres subjektive betydning og den lidelse, de forårsager.

Læs mere om MCT mod social angst

Om MCT-institute

Formålet med MCT-Institute Danish Branch er at tilvejebringe viden om metakognitiv terapi (MCT) i Danmark.
Her på siden kan du blive klogere på, hvad metakognitiv terapi er, og hvilke psykiske lidelser MCT især er effektivt imod.

kontaktoplysninger