OCD - Obesessiv-kompulsiv lidelse

Metakognitiv terapi mod OCD

Obsessioner er spontane og uønskede tanker eller impulser, der opleves som modbydelige eller karakterafvigende. Også kendt som tvangstanker. De kan blive vedvarende. Et eksempel kan være tanken om at skade nogen, selv om du ikke ønsker at gøre det.

​Obsessioner cirkulerer typisk omkring temaer som vold, seksuelle handlinger, tvivl, blasfemi og smitte med bakterier, kropsvæsker eller snavs.

Kompulsioner er måder at respondere på obsessionerne eller på ubehagelige følelser. De er sædvanligvis gentagne og følger bestemte regler. Også kendt som tvangshandlinger. De har til formål at nedsætte ubehagelige følelser eller forhindre dårlige ting fra at ske. Nogle kompulsioner er private indre responser såsom at tælle, bede, gentage specielle fraser eller have visse “sikre” mentale billeder inde i hovedet. Andre kompulsioner er åbenlyse og inkluderer adfærd såsom gentagen håndvask, tjekkeri, placere ting i bestemt orden eller i symmetri.


​Obsessioner er normale og undersøgelser har vist, at ca. 80% af alle mennesker har dem. De siger ikke noget om personen og de signalerer ikke fare.

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) forekommer, når personen bliver meget plaget af sine obsessioner og/eller kompulsionerne bliver tidsforbrugende og svære at stoppe. Sådanne obsessioner og/eller kompulsioner ødelægger personens livskvalitet og kan ved mere alvorlige tilfælde forhindre normal daglig livsførsel. Fx kan en person med obsessioner om at blive smittet have svært ved at bruge offentlige toiletter og transport, og vaske ritualer kan forbruge så meget tid, at personen ofte kommer for sent på arbejde eller til aftaler.

Metakognitiv terapi mod obesessiv-kompulsiv lidelse

Metakognitiv terapi mod OCD fokuserer på de overbevisninger, som personen, der lider af OCD, har om betydningen og meningen med obsessioner og kompulsioner. Behandlingen fokuserer også på at udvikle nye fleksible måder at opleve obsessioner på, som nedsætter deres subjektive betydning og den lidelse, de forårsager. Nye foreløbige studier understøtter MCT's effektivitet overfor OCD, men kontrollerede videnskabelige studier er endnu ikke udført.​

​Yderligere læsning om metakognitiv terapi mod OCD

Ønsker du at se mere om de videnskabelige beviser for metakognitiv terapi mod OCD kan du kigge her:

  • Fisher P & Wells A (2005). How effective are cognitive and behavioural treatments for obsessive-compulsive disorder? A clinical significance analysis. Behaviour Research and Therapy, 43, 1543-1558.
  • Fisher P & Wells A (2008). Metacognitive therapy for OCD: A case series. Journal of Behavior Therapy and experimental Psychiatry, (in press).
  • Fisher P & Wells (2005). Experimental modification of beliefs in obsessive-compulsive disorder: A test of the metacognitive model. Behaviour Research and Therapy, 43, 821-829.
  • Wells A (1997). Cognitive therapy of anxiety disorders: A practise manual and conceptual guide. Chichester UK: Wiley. (Chapter 9-treatment manual for OCD).
  • Wells A (2000). Emotional Disorders and Metacognition: Innovative Cognitive Therapy. Chichester, UK: Wiley.
  • Wells A (2008). Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. New York: Guilford Press.

Om MCT-institute

Formålet med MCT-Institute Danish Branch er at tilvejebringe viden om metakognitiv terapi (MCT) i Danmark.
Her på siden kan du blive klogere på, hvad metakognitiv terapi er, og hvilke psykiske lidelser MCT især er effektivt imod.

kontaktoplysninger