PTSD - Posttraumatisk stresslidelse

Metakognitiv terapi mod PTSD

Efter udsættelse for en traumatisk hændelse udvikler mange mennesker symptomer. Disse kan inkludere at føle sig frakoblet ens omgivelser, tilbagevendende indre billeder eller tanker om hændelsen, overdreven angst, følelser af vrede, søvnbesvær, undgåelse af ting, der minder om traumet, en overdreven forskrækkelsesrespons og drømme og mareridt.

Sædvanligvis aftager disse symptomer igen i dagene eller ugerne efter den traumatiske hændelse. Men ved nogle tilfælde varer de ved. Hvis de varer længere end en måned efter traumet, og de fører til betydelige lidelse eller forstyrrelse i funktionsniveau, så kan de være være symptomer på posttraumatisk stresstilstand (PTSD).

Den type hændelser, der normalt er forbundet med PTSD, er ekstreme stressfaktorer, der involverer aktuel eller truende død eller alvorlig fysisk skade mod en selv eller en anden person. Eksempler på sådanne hændelser kan være militær kamp, voldeligt overfald, ulykker, naturkatastrofer eller at blive diagnosticeret med livstruende sygdom.​

Hvis symptomerne har været til stede under en en måned, kan tilstanden opfylde kriterierne for akut stresstilstand. Hvis symptomerne varer i 1-3 måneder, kan de opfylde kriterierne for akut PTSD. Og hvis de varer ved over 3 måneder, kan de opfylde kriterierne for kronisk PTSD. Ved nogle tilfælde kan en forsinket udløst PTSD forekomme. Her er der gået mindst 6 måneder mellen den traumatiske hændelse og udviklingen af symptomer.

Metakognitiv terapi mod posttraumatisk stresslidelse

Når man behandler folk, der lider af PTSD med metakognitiv terapi, udsætter man ikke personen for erindringer eller detaljerede samtaler om selve den traumatiske hændelse. Metakognitiv terapi mod PTSD er baseret på forskning, der har påvist de faktorer, som ødelægger normal følelsesmæssig heling efterfulgt af traumatiske hændelser. Terapeuten hjælper personen, der lider af PTSD, med at ændre vedkommendes måde at respondere på spontant opståede erindringer, tanker og symptomer. På den måde får indbyggede psykologiske helingsprocesser lov til at fungere igen. Denne behandlingsmåde understøttes af flere publicerede studier og studier under forberedelse.​

​Yderligere læsning om metakognitiv terapi mod PTSD

Ønsker du at se mere om de videnskabelige beviser for metakognitiv terapi mod PTSD kan du kigge her:

  • Wells A (2008). Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. New York: Guilford Press.
  • Wells, A & Sembi S (2004). Metacognitive therapy for PTSD: A core treatment manual. Cognitive and Behavioral Practice, 11, 365-377.
  • Wells A & Sembi S (2004). Metacognitive therapy for PTSD: A preliminary investigation of a new brief treatment. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 35, 307-318.
  • Wells A, Welford M, et al (2008). Treating chronic PTSD with metacognitive therapy: An open trial. Cognitive and Behavioral Practice (in press).

Om MCT-institute

Formålet med MCT-Institute Danish Branch er at tilvejebringe viden om metakognitiv terapi (MCT) i Danmark.
Her på siden kan du blive klogere på, hvad metakognitiv terapi er, og hvilke psykiske lidelser MCT især er effektivt imod.

kontaktoplysninger