Metakognitiv psykologisk behandling og forskning.

MCT-Institute Danish Branch er den danske afdeling af den internationale organisation, Metacognitive Therapy Institute (MCT-Institute). Organisationen er grundlagt af professor Adrian Wells fra Manchester Universitet, England, og professor Hans Nordahl fra Norwegian University of Science and Technology (NTNU) i Trondheim, Norge. Begge to førende internationale eksperter inden for kognitiv og metakognitiv psykologisk behandling og forskning.

Formålet med MCT-Institute Danish Branch er at tilvejebringe viden og uddannelse i metakognitiv terapi (MCT) i Danmark samt sikre kvaliteten af metoden. Metakognitiv terapi er et helt nyt paradigme og en helt ny tilgang til psykiske lidelser. I takt med metakognitiv terapis udbredelse er der dog desværre flere og flere behandlere som slår sig op på at udøve metakognitiv terapi uden at have tilstrækkelig uddanelse i metoden. Du kan sikre dig kvaliteten ved at sørge for at din behandler er certificeret fra MCT Institute. Se den danske liste over certificerede terapeuter her

Her på siden kan du også blive klogere på, hvad metakognitiv terapi er, og hvilke psykiske lidelser MCT især er effektivt imod. Du kan høre mere om vores kommende arrangementer og du kan få mere information om dansk og international forskning indenfor metakognitiv terapi.

Henvend dig her hvis du ønsker certificeret behandling eller supervision med metakognitiv terapi i Danmark.

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi (MCT) er en ny psykologisk behandlingsmetode overfor psykiske lidelser. Metoden er baseret på en specifik teori om årsagerne til psykiske lidelser, hvor psykiske lidelser menes at være kendetegnet af et såkaldt kognitivt opmærksomhedssyndrom (CAS) bestående af bekymringer, spekulationer og grublerier, fiksering af opmærksomhed på trussel og negative følelser, og fejlslåen coping adfærd, der giver bagslag og forværrer problemerne.

MCT MOD PSYKISKE LIDELSER

Der findes i dag forskellige metakognitive behandlingsmanualer for følgende lidelser: social angst, depression, obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD), generaliseret angstlidelse (GAD) og posttraumatisk stresstilstand (PTSD). Den teoretiske model bag MCT er bakket godt op af videnskab- elige undersøgelser, mens der efterhånden er ved at opstå flere og flere solide videnskabelige beviser for metodens effekt overfor de forskellige lidelser, selv om det stadig er nødvendigt med flere kontrollerede studier.