Psykiske Lidelser

Metakognitiv terapi og diverse psykiske lidelser​

Der findes i dag forskellige metakognitive behandlingsmanualer for følgende lidelser:

Depression

Omkring 15% af alle mennesker på et eller andet tidspunkt i livet kommer til at lide af depression. MCT mod depression er baseret på den idé, at depression bliver vedligeholdt af uhensigtsmæssige og nærmest ukontrollerbare tankemønstre, domineret af grublerier og overdreven selvfokuseret opmærksomhed mod tanker og følelser.

Generaliseret angst (GAD)

Bekymringer er en kæde af negative tanker og overbevisninger. Metakognitiv terapi mod GAD er kortvarig og består af at identificere og udfordre underliggende overbevisninger om bekymringer og at lære nye og mere effektive måder at forholde sig til negative tanker på. Denne behandlingsform har vist sig at føre til forbedringsrater på 70-80%.

Obesessiv-kompulsiv lidelse (OCD)

Metakognitiv terapi mod obesessiv-kompulsiv lidelse fokuserer på de overbevisninger, som personen, der lider af OCD, har om betydningen og meningen med obsessioner og kompulsioner. Behandlingen fokuserer også på at udvikle nye fleksible måder at opleve obsessioner på, som nedsætter deres subjektive betydning og den lidelse, de forårsager.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Metakognitiv terapi mod obesessiv-kompulsiv lidelse fokuserer på de overbevisninger, som personen, der lider af OCD, har om betydningen og meningen med obsessioner og kompulsioner. Behandlingen fokuserer også på at udvikle nye fleksible måder at opleve obsessioner på, som nedsætter deres subjektive betydning og den lidelse, de forårsager.

Social angst (SAD)

Metakognitiv terapi mod obesessiv-kompulsiv lidelse fokuserer på de overbevisninger, som personen, der lider af OCD, har om betydningen og meningen med obsessioner og kompulsioner. Behandlingen fokuserer også på at udvikle nye fleksible måder at opleve obsessioner på, som nedsætter deres subjektive betydning og den lidelse, de forårsager.